Đăng kiểm xe ô tô cần những thủ tục giấy tờ gì ?

(05/01/2012)

 

Hồ sơ đăng kiểm xe ô tô:

ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ:

+ Đăng ký ô tô: Bản chính, hoặc giấy hẹn cấp đăng ký của phương tiện đã cấp biển số hoặc bản sao đăng ký xe ô tô có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ hoặc xác nhận đăng ký thuộc sở hữu cuả cơ quan tài chính (còn hiệu lực).
+ Sổ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải nếu phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật xuất xưởng xe cơ giới cải tạo nếu phương tiện đã qua cải tạo.
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN  KIỂM TRA LẦN ĐẦU:

+ Đăng ký ô tô: Bản chính, hoặc giấy hẹn cấp đăng ký của phương tiện đã cấp biển số hoặc bản sao đăng ký xe ô tô có xác nhận của ngân hàng đang  cầm giữ hoặc xác nhận đăng ký thuộc sở hữu cuả cơ quan tài chính (còn hiệu lực).
+ Bản chính giấy chất lượng ô tô nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với ô tô sản xuất trong nước.
+ 02 bộ trà số khung, số máy.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải nếu phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật xuất xưởng xe cơ giới cải tạo nếu phương tiện đã qua cải tạo.
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Ghi chú: (+) bắt buộc phải nộp vào hồ sơ kiểm định.

ISUZU Thăng Long

Gửi câu hỏi

  • Chuyên mục
  • Họ tên
  • Email Số ĐT:
  • Nội dung
  • Mã xác nhận:
  •   Gõ lại chính xác các chữ cái trên:
  •